Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία
Anthemis macedonica Ανθέμιδα η Μακεδονική
Anthemis austriaca Ανθέμιδα η Αυστριακή
Androsace maxima Ανδροσακές το μέγα
Andrzeiowskia cardamine Ανδρειόφσκια η καρδαμίνη
Anacridium aegyptium Ανακρίδιο το Αιγύπτιο
Anagallis minima Αναγαλλίς η μικρή
Anagallis foemina Αναγαλλίς η θηλυκή
Anagallis arvensis Αναγαλίδα η αρουραία
Anacyclus clavatus Ανάκυκλος ο ροπαλοφόρος
Anacyclus radiatus Ανάκυκλος ο ακτινωτός
Ammoides pusilla Αμμοειδές το μικρό
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Amelanchier chelmea Αμελάνχιερ του Χελμού
Amelanchier ovalis ovalis Αμελάνχιερ το ωοειδές
Amelanchier parviflora dentata Αμελάνχιερ το οδοντωτό
Amelanchier ovalis cretica Αμελάνχιερ το κρητικό
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο