Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Larus leucophthalmus Λευκόφθαλμος γλάρος
Larus genei Λεπτόραμφος γλάρος
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Leptophyes bosci Λεπτοφυές του Μπος
Leptophyes punctatissima Λεπτοφυές το στικτότατο
Leptophyes albovittata Λεπτοφυές το λευκόγραμμο
Leptidea sinapis Λεπτιδέα της σίναπις
Leptidea duponcheli Λεπτιδέα ντυπόν
Leptidea morsei major Λεπτιδέα η μεγίστη
Lepidium ruderale Λεπίδιο το χαλικόφιλο
Lepidium campestre Λεπίδιο το πεδινό
Lepidium spinosum Λεπίδιο το αγκαθωτό
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Linum grandiflorum Λειμώνιο το μεγανθές
Limonium hierapetrae Λειμώνιο της Ιεράπετρας
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Lavandula angustifolia angustifolia Λεβάντα η στενόφυλλη
Lasiommata maera Λασιομμάτα η μαίρα
Lasiommata petropolitana Λασιομάτα η πετροπολιτανή