Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Halimione portulacoides Αλιμιόνη η αντρακλοειδής
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Hoplopterus spinosus Αγκαθοκαλημάνα
Hystrix cristata Ύστριξ
Herniaria incana
Herniaria hirsuta
Helichrysum microphyllum
Herniaria glabra
Herniaria degenii
Helichrysum italicum
Hedypnois cretica cretica
Herniaria cinerea
Hermodactylus tuberosus
Helichrysum heldreichii
Heracleum sphondylium ternatum
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Helichrysum doerfleri
Haplophyllum coronatum
Heracleum orphanidis
Heptaptera colladonioides