Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bupleurum flavicans Βούπλευρο το κιτρινωπό
Bupleurum flavum Βούπλευρο το κίτρινο
Bupleurum fruticosum Βούπλευρο το θαμνοειδές
Bupleurum semicompositum Βούπλευρο το ημισύνθετο
Bupleurum asperuloides Βούπλευρο το ασπερουλοειδές
Bupleurum apiculatum Βούπλευρο το αιχμηρό
Bupleurum gerardi Βούπλευρο το Γεράρδιο
Bupleurum aira Βούπλευρο η αίρα
Bunium tenerum Βούνιο το απαλό
Bunias erucago Βουνιάς η ροκόμορφη
Buglossoides arvensis sibthorpiana Βουγλωσσοειδές του Σίμπθορπ
Buglossoides arvensis gasparrinii Βουγλωσσοειδές του Γκασπαρίνι
Buglossoides tenuiflora Βουγλωσσοειδές το στενόφυλλο
Buglossoides arvensis arvensis Βουγλωσσοειδές το αρουραίο
Bombycilaena discolor Βομβυτσίλαινα η δίχρωμη
Berberis cretica Βερβερίς η κρητική
Berberis vulgaris Βερβερίς η κοινή
Bidens subalternans Βίδενς το υποεπάλληλο
Bidens tripartita Βίδενς το τριμερές
Bidens cernua Βίδενς το πρηνές