Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pedicularis orthantha
Pedicularis petiolaris
Pedicularis friderici-augusti
Parapholis marginata
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Parapholis incurva
Papaver albiflorum
Paeonia parnassica
Pastinaca sativa urens
Pastinaca sativa sativa
Parapholis filiformis
Paspalum paspalodes
Parvotrisetum myrianthum
Papaver stipitatum
Panicum repens
Paronychia taurica
Paronychia rechingeri
Papaver somniferum somniferum
Paronychia polygonifolia