Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Epilobium obscurum
Epilobium palustre
Echinops ritro ritro
Elymus panormitanus
Elymus lazicus divaricatus
Edraianthus graminifolius
Elymus hispidus graecus
Elymus hispidus barbulatus
Echium vulgare
Echinops microcephalus
Echinochloa crus-galli
Eragrostis minor
Epipogium aphyllum
Epipactis subclausa
Elymus flaccidifolius
Echium italicum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Epipactis persica
Epipactis palustris