Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Hirundo rustica savignii Χελιδόνι
Hirundo rustica rustica Χελιδόνι