Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Rubus hirtus Βουνοβατομουριά
Rubus thessalus Βατομουριά …
Rubus ulmifolius Βατομουριά κοινή
Rubus canescens Βατομουριά η σταχτόχρωμη
Rubus candicans Βατομουριά η δίχρωμη
Rubus caesius Βατομουριά η γλαυκή
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Rosa heckeliana Αγριοτριανταφυλλιά του Χέκελ
Rosa phoenicia Αγριοτριανταφυλλιά η φοινικική
Rosa villosa Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή
Rosa turcica Αγριοτριανταφυλλιά η τουρκική
Rosa nitidula Αγριοτριανταφυλλιά η στιλπνή
Rosa pimpinellifolia Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη
Rosa moschata Αγριοτριανταφυλλιά η μόσχοσμη
Rosa micrantha Αγριοτριανταφυλλιά η μικρανθής
Rosa canina Αγριοτριανταφυλλιά η κυνοροδή
Rosa pendulina Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής
Rosa pulverulenta Αγριοτριανταφυλλιά η κονιορτόδης
Rosa caryophyllacea Αγριοτριανταφυλλιά η καρνόφυλλη