Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Genista tinctoria Γενίστα η βαφική
Genista radiata Γενίστα η ακτινωτή
Genista acanthoclada Γενίστα η ακανθόκλαδη
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista millii Γενίστα η Μίλιος
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Gampsocleis abbreviata Γαμψοκλεΐς ο …
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό
Gyps fulvus Όρνιο
Galium incrassatum
Galium incanum incanum
Galium agrophilum
Galium incanum creticum
Galium humifusum
Galium aegeum
Galanthus elwesii
Galium hellenicum
Galium heldreichii
Galium advenum
Galium graecum pseudocanum