Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Serinus serinus Σκαρθάκι
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Rissa tridactyla Ρίσσα
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας