Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Accipiter brevipes Σαΐνι