Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Cyperus rotundus
Cyperus michelianus michelianus
Cyperus michelianus pygmaeus
Cyperus longus longus
Cyperus longus badius
Cyperus hamulosus
Cyperus glomeratus
Cyperus glaber
Cyperus fuscus
Cyperus flavidus
Cyperus flavescens