Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola suavis
Viola striis-notata
Viola stojanowii
Viola sieheana
Viola sfikasiana
Viola scorpiuroides
Viola rupestris
Viola riviniana
Viola rhodopeia
Viola reichenbachiana
Viola rausii
Viola rauliniana
Viola pyrenaica
Viola pseudograeca
Viola poetica
Viola phitosiana
Viola perinensis
Viola parvula
Viola palustris palustris
Viola orphanidis orphanidis