Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pulmonaria officinalis
Pulicaria vulgaris
Pulicaria sicula
Pulicaria odora
Pulicaria dysenterica
Pulicaria arabica Πουλικάρια η αραβική
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Puccinellia festuciformis convoluta
Puccinellia distans distans
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Ptilostemon strictus
Ptilostemon stellatus
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Ptilostemon chamaepeuce Πτιλοστήμων η Χαμαιπεύκη
Ptilostemon afer
Pteronemobius heydeni Πτερονεμόβιος του Χέϋδεν