Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cotinus coggygria Κότινος
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Corylus colurna Αγριοφουντουκιά
Corylus avellana Ήμερη φουντουκιά
Corydothymus capitatus
Corydalis solida slivenensis
Corydalis rutifolia uniflora
Corydalis parnassica
Corydalis ochroleuca leiosperma
Corydalis ochroleuca ochroleuca
Corydalis integra
Corydalis densiflora
Corydalis bulbosa bulbosa
Corydalis bulbosa blanda
Corvus monedula soemmerringi Κάργια
Corvus monedula spermologus Κάργια
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corone sardonius Κουρούνα
Corvus corone corone Κουρούνα