Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sisymbrium orientale
Sisymbrium officinale Σισύμβριο το φαρμακευτικό
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium irio
Sisymbrium altissimum
Sison amomum
Sinapis arvensis
Sinapis alba alba
Sinapis alba dissecta
Sinapis alba mairei
Silybum marianum Σίλυβο το θαλάσσιο
Silurus glanis Γουλιανός
Silurus aristotelis Γλανίδι
Silene waldsteinii
Silene vulgaris commutata
Silene vulgaris macrocarpa
Silene vulgaris vulgaris
Silene vulgaris prostrata
Silene vulgaris angustifolia
Silene vulgaris sufrutescens