Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum halacsyanum
Verbascum graecum
Verbascum glomeratum
Verbascum glandulosum
Verbascum glabratum glabratum
Verbascum glabratum bosnense
Verbascum foetidum
Verbascum euboicum
Verbascum eriophorum
Verbascum epixanthinum
Verbascum dieckianum
Verbascum densiflorum
Verbascum delphicum
Verbascum daenzeri
Verbascum cylleneum
Verbascum cylindrocarpum
Verbascum chaixii chaixii
Verbascum botuliforme
Verbascum boissieri
Verbascum blattaria