Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lutra lutra Βίδρα
Luscinia svecica cyanecula Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης
Luscinia megarhynchos Αηδόνι
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Lupinus varius orientalis
Lupinus micranthus
Lupinus luteus
Lupinus angustifolius angustifolius
Lupinus albus graecus
Lupinus albus albus
Lunaria rediviva
Lunaria annua annua
Lunaria annua pachyrhiza
Lullula arborea arborea Δεντροσταρήθρα
Lullula arborea pallida Δεντροσταρήθρα
Ludwigia palustris
Lucanus elaphus Λουκάνος ο έλαφος
Lucanus cervus Λουκάνος ο ελαφόμορφος
Loxia curvirostra Σταυρομύτης