Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trollius europaeus
Troglophilus spinulosus Τρωγόφιλος επακανθίζων
Troglophilus neglectus neglectus Τρωγόφιλος η αμελής
Troglophilus lagoi Τρωγόφιλος η λαγωΐς
Troglophilus cavicola Τρωγόφιλος υων κοιλωμάτων
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Triticum durum
Triticum baeoticum
Trisetum splendens tenue
Trisetum laconicum
Trisetum flavescens splendens
Trisetum aureum
Triplachne nitens
Trinia glauca glauca
Trinia glauca pindica
Trinia frigida