Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca rubra microphylla
Festuca rubra rubra
Festuca rubra thessalica
Festuca pseudosupina
Festuca pratensis apennina
Festuca pratensis pratensis
Festuca polita
Festuca pirinica
Festuca peristerea
Festuca oviniformis
Festuca olympica
Festuca koritnicensis
Festuca jeanpertii
Festuca horvatiana
Festuca hirtovaginata
Festuca heterophylla
Festuca hercegovinica
Festuca grandiaristata
Festuca dalmatica
Festuca arundinacea fenas