Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Geranium macrostylum
Geranium macrorrhizum
Geranium lucidum
Geranium lanuginosum
Geranium divaricatum
Geranium dissectum
Geranium columbinum
Geranium bohemicum
Geranium asphodeloides
Geranium aristatum
Geocaryum pumilum
Geocaryum pindicolum
Geocaryum peloponnesiacum
Geocaryum parnassicum
Geocaryum creticum
Geocaryum capillifolium
Gentianella crispata
Gentianella ciliata
Gentianella bulgarica Γεντιανέλλα η Βουλγαρική
Gentiana verna balcanica