Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola albanica
Viola alba scotophylla
Viola alba thessala
Viola alba dehnhardtii
Viola aetolica
Vincetoxicum speciosum
Vincetoxicum huteri
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Vincetoxicum fuscatum
Vincetoxicum funebre
Vincetoxicum creticum
Vincetoxicum canescens
Vinca major
Vinca herbacea
Vinca balcanica
Vimba melanops Μαλαμίδα
Vicia villosa villosa
Vicia villosa microphylla
Vicia villosa eriocarpa