Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pallens
Dianthus noeanus
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Dianthus myrtinervius caespitosus
Dianthus mercurii
Dianthus leptopetalus
Dianthus juniperinus juniperinus
Dianthus juniperinus heldreichii
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus haematocalyx pruinosus
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου