Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Drypis spinosa
Dryopteris villarii pallida
Dryopteris villarii villarii
Dryopteris villarii submontana
Dryopteris filix-mas
Dryopteris expansa
Dryas octopetala Δρυάς η οκτωπέταλη
Drosera anglica
Dracunculus vulgaris
Drabopsis verna
Draba strasseri
Draba parnassica
Draba muralis
Draba lasiocarpa dolichostyla
Draba lasiocarpa lasiocarpa
Draba lacaitae
Draba heterocoma heterocoma
Draba heterocoma archipelagi
Draba cretica
Dorycnium rectum Δορύκνιο το όρθιο