Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vulpia myuros
Vulpia muralis
Vulpia ligustica
Vulpia fasciculata
Vulpia ciliata ciliata
Vulpia bromoides
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Viscum album album Ιξός
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Viola vourinensis
Viola voliotisii
Viola velutina
Viola suavis
Viola striis-notata
Viola stojanowii
Viola sieheana
Viola sfikasiana
Viola scorpiuroides
Viola rupestris