Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum mucronatum
Verbascum mallophorum
Verbascum macrurum
Verbascum lydium
Verbascum longifolium
Verbascum levanticum
Verbascum leucophyllum
Verbascum lasianthum
Verbascum ikaricum
Verbascum hypoleucum
Verbascum humile
Verbascum halacsyanum
Verbascum graecum
Verbascum glomeratum
Verbascum glandulosum
Verbascum glabratum bosnense
Verbascum glabratum glabratum
Verbascum foetidum
Verbascum euboicum
Verbascum eriophorum