Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plantago coronopus
Plantago bellardii deflexa
Plantago bellardii bellardii
Plantago atrata graeca
Plantago atrata atrata
Plantago argentea
Plantago arenaria
Plantago amplexicaulis
Plantago altissima
Plantago albicans
Plantago afra
Pisum sativum sativum
Pisum sativum elatius
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά
Pistacia lentiscus var. chia
Pistacia lentiscus Σχίνο
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Piptatherum miliaceum miliaceum
Piptatherum miliaceum thomasii
Piptatherum holciforme