Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eleocharis multicaulis
Eleocharis acicularis
Elatine alsinastrum
Elaeoselinum asclepium asclepium Αλαιοσέλινο του Ασκληπιού
Elaeagnus angustifolia Τζιτζιφιά
Edraianthus tenuifolius
Edraianthus parnassicus
Edraianthus graminifolius
Echium vulgare
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Echium italicum
Echium arenarium
Echium angustifolium
Echinops spinosissimus spinosissimus
Echinops spinosissimus bythinicus
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Echinops sphaerocephalus albidus
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Echinops ritro ritro