Στοιχεία Είδους

Όνομα Vincetoxicum fuscatum
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Cynanchum fuscatum/cynanchum urumoffii/cynanchum minus/vincetoxicum intermedium/antitoxicum maeoticum/antitoxicum minus/antitoxicum intermedium
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα DRY STONY PLACES/SCRUB/STEPPES/200-2000M.
Παγκόσμια Εξάπλωση ALBANIA/BULGARIA/JUGOSLAVIA/TURKEY IN EUROPE/WHITE RUSSIA/KRYM/?