Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας
Spergularia heldreichii
Spergularia diandra
Spergularia bocconii
Spergula pentandra
Spergula arvensis
Spartium junceum Σπάρτο
Sparganium erectum neglectum
Sparganium erectum erectum
Sparganium angustifolium
Sorghum halepense
Sorghum bicolor
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Sorbus torminalis Πρακανιά
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά