Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eriophorum latifolium
Eriophorum angustifolium
Eriobotrya japonica Μουσμουλιά
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Erinaceus europaeus nesiotes Σκαντζόχοιρος
Erinaceus europaeus drozdovskii
Erinaceus europaeus rhodius Σκαντζόχοιρος της Ρόδου
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Erigeron glabratus
Erigeron epiroticus
Erigeron atticus
Erigeron alpinus
Erigeron acer acer
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Erica herbacea Χλοώδες ρείκι
Erica arborea Δεντρορείκι
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Erebia triaria Ερέμπια η τριάρια
Erebia ottomana Ερέμπια η οθωμανή
Erebia melas Ερέμπια ο μέλας