Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Rapistrum rugosum linaeanum
Rapistrum rugosum orientale
Raphanus sativus
Raphanus raphanistrum rostratus
Raphanus raphanistrum raphanistrum
Ranunculus velutinus
Ranunculus trilobus
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Ranunculus thasius
Ranunculus subomophyllus
Ranunculus sprunerianus
Ranunculus sphaerospermus
Ranunculus serbicus
Ranunculus sceleratus sceleratus
Ranunculus sartorianus
Ranunculus sardous
Ranunculus rumelicus
Ranunculus rionii
Ranunculus repens