Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula aristata nestia
Asperula aristata thessala
Asperula aristata longiflora
Asperula aristata condensata
Asperula arcadiensis
Asperula abbreviata
Asperugo procumbens Ασπερούγκο το έρπον
Asparagus verticillatus
Asparagus tenuifolius
Asparagus stipularis
Asparagus stipularis
Asparagus officinalis officinalis
Asparagus maritimus
Asparagus aphyllus
Asparagus acutifolius
Asiotmethis limbatus Ασιοτθημίς η …
Asio otus otus Νανόμπουφος
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Arundo plinii