Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica verna
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Viburnum lantana Λαντάνα
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Vicia articulata
Vicia barbazitae
Vicia benghalensis
Vicia bithynica
Vicia canescens serinica
Vicia cassubica
Vicia cracca gerardii
Vicia cracca stenophylla
Vicia cracca tenuifolia
Vicia cretica aegaea
Vicia cretica cretica
Vicia cuspidata
Vicia dalmatica
Vicia dumetorum
Vicia ervilia
Vicia faba