Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica beccabunga
Veronica bellidioides
Veronica bozakmanii
Veronica catenata
Veronica chamaedrys chamaedryoides
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica cymbalaria
Veronica dillenii
Veronica erinoides
Veronica glauca chaubardii
Veronica glauca glauca
Veronica glauca kavusica
Veronica glauca peloponnesiaca
Veronica grisebachii
Veronica hederifolia
Veronica jacquinii
Veronica montana
Veronica oetaea
Veronica officinalis
Veronica orsiniana orsiniana