Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Genista halacsyi Γενίστα του Χαλάξυ
Genista hassertiana Γενίστα του Χάσσερτ
Genista januensis Γενίστα του Γιανουέν
Genista lydia Γενίστα της Λυδίας
Genista melia Γενίστα της Μήλου
Genista millii Γενίστα η Μίλιος
Genista parnassica Γενίστα του Παρνασσού
Genista radiata Γενίστα η ακτινωτή
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista sericea Γενίστα η μεταξώδης
Genista subcapitata Γενίστα η υποκεφαλωτή
Genista subsericans Γενίστα η υποχνουδωτή
Genista tinctoria Γενίστα η βαφική
Gentiana acaulis
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Gentiana symphyandra
Gentiana verna balcanica