Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erucaria hispanica Ερουκάρια η ισπανική
Eruca sativa
Eruca vesicaria
Eryngium amethystinum
Eryngium amorginum
Eryngium campestre
Eryngium creticum
Eryngium glomeratum
Eryngium maritimum
Eryngium palmatum
Eryngium ternatum
Erysimum asperulum
Erysimum atticum
Erysimum calycinum
Erysimum candicum candicum
Erysimum candicum carpathum
Erysimum cephalonicum
Erysimum cheiranthus
Erysimum corinthium
Erysimum creticum