Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Peucedanum arenarium
Peucedanum austriacum
Peucedanum carvifolia
Peucedanum lavrentiadis
Peucedanum longifolium
Peucedanum obtusifolium
Peucedanum officinale
Peucedanum oligophyllum
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum palustre
Peucedanum schottii
Peucedanum stridii
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Peucedanum vourinense
Phacelurus digitatus
Phagnalon graecum
Phagnalon pygmaeum
Phlomis floccosa
Phagnalon rupestre
Phlomis samia