Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea depressa
Ajuga genevensis
Ajuga iva
Ajuga laxmannii
Acanthus spinosus
Alchemilla glaucescens
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Aiolopus strepens Αιολόπους ο …
Actaea spicata
Alcea apterocarpa
Alcea heldreichii
Adiantum capillus-veneris
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Alcea rosea
Alcea setosa
Alchemilla acutiloba
Alchemilla amphisericea
Alchemilla aroanica
Allium achaium