Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cerastium pumilum palens
Cerastium runemarkii
Cerastium theophrasti
Ceratophyllum demersum demersum
Ceratophyllum submersum
Ceterach officinarum
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Chamaespartium sagittale
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae
Cheilanthes persica
Cheilanthes pteridioides
Cheilanthes vellea
Chelidonium majus