Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Teucrium scordium scordioides
Taraxacum pindicola
Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum foetidum
Thalictrum lucidum
Thalictrum minus olympicum
Thalictrum orientale
Thamnosciadium junceum
Thapsia garganica
Theligonum cynocrambe
Thelypteris palustris
Thesium alpinum
Thesium arvense
Thesium bavarum
Teucrium polium capitatum
Thesium brachyphyllum
Thesium divaricatum
Thesium humile
Teucrium montbretii montbretii
Taraxacum parnassicum