Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Mellicta aurelia Μελίκτα η Αυριλία
Mellicta athalia Μελίκτα η Αθάλια
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Asphodelus fistulosus Μεγάλος ασφόδελος
Limnodromus scolopaceus Μεγάλος Λιμνοδρόμος
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Morus nigra Μαύρη μουριά
Prunus mahaleb Μαχλεμπί
Philomachus pugnax Μαχητής
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης