Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Arctostaphylos uva-ursi Αρκτοστάφυλος
Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο
Quercus ilex Αριά
Arthrocnemum perenne Αρθρόκνημο το πολυετές
Arthrocnemum fruticosum Αρθρόκνημο το θαμνοειδές
Arthrocnemum glaucum Αρθρόκνημο το γλαυκό
Arenaria guicciardii Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι
Arenaria leptoclados Αρενέρια η λεπτόκλαδη
Arenaria leucadia Αρενάρια της Λευκάδας
Arenaria muralis Αρενάρια η σπιτοίχειος
Arenaria serpyllifolia Αρενάρια η σερπυλλόφυλλη
Arenaria saponarioides Αρενάρια η σαπωναριόμορφη
Arenaria graveolens Αρενάρια η δύσοσμη
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Cichorium endivia Αντίδι