Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Economidichthys pygmaeus Λουρογωβιός
Economidichthys trichonis Νανογωβιός
Esox lucius Τούρνα
Eudontomyzon hellenicus Γκαβόχελο
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι