Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Syngnathus abaster Σακοράφα
Tinca tinca Γληνί
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Vimba melanops Μαλαμίδα
Zingel streber balcanicus Ποταμόλουτσος
Zosterisessor ophiocephalus Πρασινογωβιός