Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mugil cephalus Κέφαλος
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Oncorhynchus kisutch Σολωμός κόχο
Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Pachychilon pictus Χειλάς
Parabramis pekinensis Κινέζικη λεστιά
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Perca fluviatilis Περκί
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Platichthys flesus luscus Φασσί
Proterorhinus marmoratus Ρινογωβιός
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα