Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Pica pica galliae Καρακάξα
Pica pica pica Καρακάξα
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Podiceps cristatus Σκουροβουτηχτάρι
Podiceps grisegena Κοκκινοβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα