Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Apus apus apus Σταχτάρα
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Aquila clanga Στικταητός
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Aquila pomarina Κραυγαητός
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής