Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia sativa incisa
Vaccaria hispanica hispanica
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Vaccaria hispanica grandiflora
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Veronica glauca glauca
Verbascum glabratum glabratum
Viola cretica glabra
Vicia cracca gerardii
Verbascum phoeniceum flavidum
Viola eximia eximia
Vicia villosa eriocarpa
Valeriana crinii epirotica
Viola alba dehnhardtii
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Valeriana crinii crinii
Viola cretica cretica
Vicia cretica cretica
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Valeriana officinalis collina