Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cachrys ferulacea
Campanula incurva
Campanula columnaris
Campanula cervicaria
Campanula chalcidica
Campanula constantinii
Campanula cymaea
Campanula cymbalaria
Campanula euboica
Campanula foliosa
Campanula formanekiana
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Calycocorsus stipitatus
Calamagrostis arundinacea
Callitriche lenisulca
Campanula goulimyi
Campanula hagielia
Campanula hawkinsiana
Campanula heterophylla
Campanula reiseri